ΑUDIO MASTERING (Vol.1) Τι πραγματικά γνωρίζεις γι’αυτό; Το Audio Mastering είναι με απλά λόγια το τελευταίο βήμα – η τελευταία διαδικασία στην μουσική παραγωγή όπου το ηχητικό υλικό επεξεργάζεται προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή ποιότητα ήχου πριν την κυκλοφορία του. Οι κυριότεροι στόχοι του Αudio Mastering είναι:

α) Ηχητικό επίπεδο: Το mastering μας βοηθάει ώστε να διασφαλίσουμε ότι το κομμάτι θα έχει τον επιθυμητό ήχο και επίπεδο έντασης που αρμόζει στο είδος της μουσικής.

Β) Επεξεργασία για διόρθωση- βελτίωση σε προβλήματα όπως, συχνοτική ανυσορροπία και εξισορρόπηση σήματος.

γ) Οι Master engeneers βεβαιώνει ότι όλα τα κομμάτια ενός album ή μιας συλλογής θα έχουν ομοιόμορφο ήχο και ένταση.  

δ) Κατάλληλη επεξεργασία ώστε να επιτευχθεί ο καλύτερος δυνατός ήχος σε διάφορα μέσα όπως: CD, Vinyl και streaming υπηρεσίες (itunes, spotify, tindal).