Αναλυτικά περιγράφονται τα πακέτα Video Clip

  • Blue, βιντεοσκόπηση σε οποιοδήποτε εσωτερικό* χώρο, επεξεργιασία, μονταζ και παραδοση του υλικού.
  • Silver, βιντεοσκόπηση σε οποιοδήποτε εξωτερικό* χώρο, επεξεργιασία, μονταζ και παραδοση του υλικού.
  • Gold, βιντεοσκόπηση σε οποιοδήποτε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο ή συνδιασμός αυτών. Δυνατότητα καταγραφής πλάνων από αέρος με χρήση drone,  επεξεργιασία, μονταζ και παραδοση του υλικού.

* Εσωτερικός* χώρος μπορεί να έιναι οποιοσδήποτε εντός της πόλης του Ηρακλείου και σε ακτίνα ως 10 χιλιομέτρων από αυτήν. Για μεγαλύτερες αποστάσεις η τιμή μπορεί να διαφέρει.

* Εξωτερικός* χώρος μπορεί να έιναι οποιοσδήποτε εντός της πόλης του Ηρακλείου και ακτίνα ως 10 χιλιομέτρων από αυτήν. Για μεγαλύτερες αποστάσεις η τιμή μπορεί να διαφέρει.

*  Οι τιμές είναι στάνταρ ανεξαρήτως ωρών!