Αναλυτικά περιγράφονται τα πακέτα ηχογράφησης

  • Blue Singe, ηχογράφηση έως τρία(3) tracks, επεξεργιασία(editing) και παράδωση του πολυκάναλου υλικό να  μπορέι να επεξεργαστει σε οποιοδήποτε πρόγραμμα ηχογράφησης
  •  Silver Single, ηχογράφηση έως πέντε(5)  tracks, επεξεργιασία(editing) και παράδωση του πολυκάναλου υλικό να  μπορέι να επεξεργαστει σε οποιοδήποτε πρόγραμμα ηχογράφησης
  • Gold Single, ηχογράφηση έως πέντε(5)  tracks, επεξεργιασία(editing), μίξη και master και παράδωση του ηχογραφήματος έτοιμο προς διανομή

*  Οι τιμές είναι στάνταρ ανεξαρήτως ωρών!